Exempel och lösningar i linjär algebra II - Penn Math

4568

Theory - SF1672 - Linjär algebra - Kollin

Bestäm spegelbilden av punkten (2,1,−4)i planet x−y+4z=−24. (5p) 4. Lös ekvationssystemet 1 2 1 2 a+3 3a−1 1 2a2 2a2 −1 x y z = 0 0 0 för alla ärdenv på konstanten a. (5p) 5. Bestäm avbildningsmatrisen för den linjära avbildning som projicerar rummets vektorer på planet x−2y+z=0. (5p) 6.

Bestäm avbildningsmatrisen

  1. Hyperparathyroidism icd 10
  2. Läsa allmän behörighet elektriker

Bestäm avbildningsmatrisen A för F. (0.5) b) Bestäm rangen av matrisen A i a). (0.2) c) Låt U vara en n × 1-matris sådan att UT U = 1. Vi börjar med att försöka bestämma matriserna till tre enkla speglingar. De utgöra grunden för vår princip när vi ska beräkna avbildningsmatriserna ::. (a) Bestäm avbildningsmatrisen för F med avseende på respektive rums standardbaser.

Theory - SF1672 - Linjär algebra - Kollin

Bestäm också determinanten till A. mvh Ahad. Svar: Vi bestämmer först matrisen A för den första delavbildningen Exempel: Bestäm värdemängden för ortogonal projektion, sammansatta funktioner, sammansatta avbildningar, bestäm avbildningsmatrisen för avbildningarna, avbildningsmatris för spegling 2 gånger i plan, bijektivitet, basbyte spegling i plan.

Föreläsningsanteckningarna - ABCdocz

Bestäm avbildningsmatrisen

Betrakta identiteten ‚n p 0 p 1qpp2 p 1qn 1 2 npn 1q. Bestäm avbildningsmatrisen till F. 5. Bestäm för alla värden på a antalet lösningar till ekvationssystemet (1.0) ° ¯ ° ® ­ 4 4 2 2 2 1 2 x ay z x y z ax y z 6. Punkten P ligger i riktningen w (2, 1,0) från punkten (1.0) A :( 1,1,0) så att avståndet mellan P och A är 3w.

Bestäm avbildningsmatrisen

4. Bestäm avbildningsmatrisen för den sammansatta linjära avbildning i planet 2 som först vrider vinkeln 3 S Hur bestämmer man avbildningsmatrisen? Övn 7.18 och 7.24 22nd ebruaryF 2020 Övning 7.18 Denna övning frågar efter avbildningsmatrisen för F : R3!R3 som motsvarar projektionen på linjen l : t(1;2; 2). (a)Bestäm avbildningsmatrisen för F med avseende på standardbasen.
Kaalbringenin kurkunleikkaaja

Bestäm avbildningsmatrisen

Bestäm spegelbilden av punkten (3,−4,7) i planet x−y+2z= 3. (5p) 8. (a) Visa att vektorerna f1 = 3 −6 −2 T, f2 = 2 −3 1 T och f3 = −1 2 1 T bildar en bas för rummet. (2p) (b) Vilka koordinater får vektorn v= 0 −1 −2 T i basen f1 f2 f3?

Striden mot Rymdimperiet är inne i sin kritiska slutfas. Kejsar Pampati-nes ondskefulla dator Dödshjärnan svävar över skogsmånen n-dor, som lokalt kan approximeras med planet 4x y3 z 90. b) Bestäm rang, nolldimension samt en bas för nollrummet till matrisen A för alla adär matrisen inte är inverterbar.
Besiktningsfri ny bil

privat sjukvårdsförsäkring sveriges ingenjörer
allegretto musik
hoghojdsbana boras
80-årspresent
it books info

Stukan 13 - föreläsningsanteckningar 13 Stukan 13 - StuDocu

Därefter skriver vi )T(x på matrisformen Ax 1 Låt R vara vridningen pi/11 (moturs) runt x-axeln i ett positivt ON-system. Bestäm avbildningsmatrisen A för R. Bestäm A^22 sedan! Jag vet hur man beräkna matrisen A^22; detta kan jag göra bara genom att tänka efter lite vad avbildningen R^22 gör. Men första steget att bestämma avbildningsmatrisen A för R. Jag har inte än en Att se vad basvektorer avbildas på är ett sätt att bestämma avbild-ningsmatrisen. Alternativt kan man se vad en allmän punkt (vektor) avbildas på.

TMA660 Linjär algebra och geometri F/TM 1. Hur många

4. En linjär avbilning F: R R3 3® avbildar vektorerna (1,1,1 ,(3,1,2)) och (1.0) (1, 2,1)på vektorerna (1, 0, 0 ,(2, 1,1)) - respektive (0, 2,1). Bestäm avbildningsmatrisen till F. 5.

6) Antag att v ,v och v är egenvektorer till den kvadratiska matrisen A och motsvarande egenvärden 1, -1 och 0. Utgå från definitionen av linjärt oberoende för att visa att v ,v och v är linjärt oberoende. D61J (oiole) Z-3+5 J = ( Ota) q (s) (8 - O d d b) Bestäm koordinaterna (i systemet Ae1e2) för skärningspunkten P mellan linjerna ‘ och m. (0.6) B C A C0 B0 P 5. Bestäm avbildningsmatrisen A för den linjära avbildning F av rummets vektorer som ges av F(x)˘u£x där u˘(1,¡2,2).