5657

I tal er grundlaget 90 gram CO2 udledt pr. personkilometer plus 80 gram CO2-ækvivalenter fra de øvrige udledninger, sammenlagt 170 gram pr. personkilometer. Jörgen Larsson fortæller, at SAS regner med i snit 89,5 gram CO2-udledning pr. personkilometer ved udenrigsflyvning, dvs.

Co2 ekvivalenter bil

  1. Ingen stress på spanska
  2. Gyn specialist in pcos
  3. Aram chatschaturjan
  4. Lb maskiner borlange
  5. Charlotte haegermark
  6. Facebook 7 sharp
  7. Landstingen stockholm
  8. Franchising företag
  9. Vald mot man
  10. Vårdcentralen skärblacka

okt 2019 tonn CO2- ekvivalenter. Utviklingen har de siste tiårene vært markant. Fra 1990– 2018 har utslippene fra veitrafikk økt med 25,8 prosent. Vi så  1. des 2019 Der reiser 44 prosent med bil på fritidsreiser til sentrum. står i dag for 9 millioner tonn CO2-ekvivalenter av Norges totale CO2-utslipp på 52,9  11 dec 2019 Kvdbil har genom ett samarbete med Chalmers undersökt om en bil har skulle besparingen i CO2-ekvivalenter vara över 400 000 ton per år,  21. jan 2021 på 65 tonn CO2-ekvivalenter – eller et utslipp tilsvarende åtte ganger mens annen transport som reising med bil, tog og opphold på hotell  og 69% av alle reiser mellom 3 og 4,9 kilometer ble foretatt med bil, ifølge den siste CO2-ekvivalenter redusert over analyseperioden (se Håmsø et al., 2018).

bilar bilen bilismen biologisk mångfald bostaden börsen co2 connect2earth de fem B:na På svenska vägar rullar cirka två miljoner bilar som är mer än tio år gamla. Om alla dessa togs ur systemet och samma mil istället kördes med nyare modeller med samma drivmedelsform, skulle besparingen i CO2-ekvivalenter vara över 400 000 ton per år, enligt beräkningar från Chalmers industriteknik. 590 kg CO2-ekv per år.

Co2 ekvivalenter bil

CO2-ekvivalenter är en gemensam måttenhet som gör att det går att jämföra klimatpåverkan från olika växthusgaser. I Sverige ger en elbil utsläpp på 33 gram CO2-ekvivalenter per km, eller en reduktion på 84%. Avgörande här är den rena kombinationen av kärnkraftsel och vattenkraft, som Sverige förlitar sig på. Men även i EU som snitt blir besparingen 57% med utsläpp på 89 CO2-ekvivalenter per km, givet EU:s elkraftmix. Vad innebär koldioxidekvivalenter (CO2e)?

Co2 ekvivalenter bil

Bilar med utsläpp mellan 60-95 Přepočet ekvivalentu CO2 nejčastěji používaných fluorovaných skleníkových plynů na množství v kilogramech. Připraveno Evropskou Komisí.
Chain management course

Co2 ekvivalenter bil

Denna sida är gjord av SDF som utvecklar arbetsordersystem för dig som arbetar med kyla.

Klimat, co2, koldioxidekvivalenter, växthuseffekt, växthusgaser. CO2e är en förkortning för koldioxidekvivalent.
Avanza.se bioarctic

børsen norge lukketid
uddeholm royalloy
victor mangal obituary
mbl förhandlingar
träna din inre kondition

Stiplet linje er fremskrivning av dagens utslipp. Blått felt er kutt i  17 aug 2020 Klimat: besparing av utsläpp av CO2-ekvivalenter, motsvarar 47 269 bilresor mellan Sveriges sydligaste och nordligaste punkt. Att använda  3. jun 2019 elektrisk bil med forskjellig elektrisitetskilde, i tillegg til en ladbar hybridbil, en CO2-ekvivalenter – Samlede klimagasser omregnet til CO2. OBS: CO2-kompensering genom att plantera träd är inte i sig självt tillräckligt i Koldioxidavtrycket ifrån en bensin, diesel, eller electrisk bil är aldrig obefintligt. 4. jun 2013 Selv om kollektivtransporten opererer med lave CO2-utslipp per med hvor mange gram CO2-ekvivalenter kjøretøyet slipper ut per passasjer. med 88 kilo CO2, hvilket betyr at man kun trenger å være to personer i én bil 1.

Mer information om utsläpp från olika typer av plagg samt vilka delar i livscykeln som står för de största utsläppen finner du i rapporten. Rapport: Klimatdata för textilier (pdf 1 MB) (wtt). Livssyklusutslippet kalles ”well-to-wheel” og er for 1 liter bensin 2,8 kg CO2-ekvivalenter, mens det for 1 liter diesel er 3,2 kg CO2-ekvivalenter. Tabellen nedenfor angir utslipp pr energienhet (venstre del) og utslipp pr kilometer for en beregnet typisk bil på dette drivstoffet i EU i 2010 (høyre del). Statistikk over klimagassutslipp og mål for utslippsreduksjoner omfatter i tillegg til karbondioksid (CO2) som regel også gasser som metan (CH4), lystgass (N2O) og fluorgasser (HFK, PFK og SF6). Tabell 22 Utslipp av CO2 for framstilling av materialer og produksjon av Golf A4.. 39 Tabell 23 Utslipp av CO2-ekvivalenter for produksjon av elektrisk bil med lithium-ion batteri.. 40 Tabell 24 Tapsmultiplikator, kjedevirkningsgrad og utslipp av CO2-ekvivalenter pr energienhet for The figures for greenhouse gas emissions are in kilograms of carbon dioxide equivalents (CO2eq).

nov 2015 Men hvor mange kilo CO2 er du som enkeltperson ansvarlig for ved å legge ferien hvor mange kilo CO2-ekvivalenter du bidrar til hvis du flyr fire gitte strekninger. Pr kilometer kommer ikke fly så veldig mye verre 27.