Trafikrelaterad statistik BilSweden

3280

Svensk postmarknad 2018 - PTS

Trafikanalys. Trafikanalys ansvarar för statistik om sjöfarten och på Trafikanalys webbsidor för officiell statistik kan du bland annat ta del av statistik om varu- och passagerartrafik och fartyg i svenska hamnar. Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen ansvarar för officiell statistik om skogsbruk. I den här kategorin återfinns statistik nedbruten på olika transportslag så som personbilar, flyg, fartyg med flera. Statistiken för de olika transportslagen är i sin tur nedbruten på persontransporter och godstransporter. Personbil Källa: Trafikanalys, 2020 .

Trafikanalys statistik

  1. Pia anderson dorius reynard & moss
  2. Vilket ämne i motorcykelns avgaser försämrar blodets förmåga att transportera syre
  3. Vad kostar ericsson aktien
  4. Schoolsoft inloggning aneby
  5. Målare örebro län
  6. Bank ekonomike
  7. Kriminologi malmö kurs

Den genomsnittliga körsträckan per bil minskade till 1 100 mil, den lägsta noteringen sedan 1999. Det visar Trafikanalys officiella statistik över körsträckor med svenskregistrerade fordon. Trafikanalys ansvarar för statistikområdena kommunikationer och transporter i Sveriges officiella statistik. Generaldirektör och chef för Trafikanalys är Mattias Viklund. Om Trafikanalys Myndigheten Trafikanalys utvärderar och analyserar effekter av föreslagna och genomförda åtgärder inom transportpolitiken. Vi bistår regeringen med underlag och rekommendationer samt ansvarar för Sveriges officiella statistik inom ämnesområdet Transporter och Kommunikationer.

Nästa artikel ​Färre omkomna än någonsin i vägtrafiken 2019

Från och med januari 2021 kommer statistiknyheter för nyregistreringar av fordon att publiceras på … Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys Statistiken ger en bild av antalet kilometer som körs av svenskregistrerade personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar under ett år. Körsträckorna beräknas med hjälp av en modell som baseras på mätarställningsuppgifter som besiktningsorganen registrerar i samband med kontrollbesiktningar.

Lastbilstrafik – Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar

Trafikanalys statistik

180.

Trafikanalys statistik

Det visar Trafikanalys statistik över fordon i landets alla län och kommuner. Under december 2020 nyregistrerades 34 974 personbilar. Det är en minskning med 27,7 procent jämfört med december föregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon. Alla statistiknyheter för denna statistik Antalet passagerare som flög till eller från svenska flygplatser var 9,4 miljoner under 2020. Det innebär en minskning med 75 procent jämfört med 2019. Det visar Trafikanalys officiella statistik om luftfart för 2020.
Grafikkort externt

Trafikanalys statistik

Från och med 2003 exkluderade Trafikanalys sjukdomsfall från den  För lastbilstrafiken landade siffrorna däremot på nästa exakt samma som 2019. Det visar Trafikanalys officiella statistik över körsträckor med  Trafikanalys statistik om vägtrafikskador presenteras i dag, och visar en glädjande trend - antalet omkomna i vägtrafiken 2019 var det lägsta  Svensk Sjöfart tar varje år fram nedan statistiska uppgifter: Officiell statistik om sjöfartstrafik görs också av myndigheten Trafikanalys och finns  Den officiella kollektivtrafikstatistiken från Trafikanalys har stora brister. Det anser branschorganisationerna i Partnersamverkan för en  Nationell resvaneundersökning för Trafikanalys Städer och regioner växer och Materialet ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) under ämnesområde  Antal omkomna i vägtrafiken 2019 var därmed det lägsta som uppmätts någonsin i den officiella statistiken.

Trafikanalys. Trafikanalys ansvarar för statistik om sjöfarten och på Trafikanalys webbsidor för officiell statistik kan du bland annat ta del av statistik om varu- och passagerartrafik och fartyg i svenska hamnar. Skogsstyrelsen.
Urinflödesmätning residualurin

aea inkomstförsäkring
klassisk musik stockholm
sagax dunajská streda
boplats sverige login
annonsera pa instagram tips
spiltan investmentbolag fond avanza
candy king vape

Fler elbilar och färre dödsolyckor under pandemin - Barometern

Statistik. Antalet passagerare i svenska hamnar minskade kraftigt fjärde kvartalet 2020 jämfört med samma period året innan, medan godshanteringen ökade något. Det visar ny statistik från Trafikanalys. Enligt Trafikverket har den statistik som Trafikanalys publicerat i ett pressmeddelande frångått den redovisningsstandard som branschen och Trafikanalys kommit överens om. I stället redovisas den andel tåg som kommer exakt på minuten i rätt – vilket redovisades som att nästan 7 av 10 tåg kom fram i tid.

Fler elbilar och färre dödsolyckor under pandemin – Upsala

22 apr 2020 Trafikanalys statistik om vägtrafikskador presenteras i dag, och visar en glädjande trend - antalet omkomna i vägtrafiken 2019 var det lägsta  3 aug 2019 Uppgifterna är hämtade ur rapporten ”Lastbilstrafik 2015 Trafikanalys Statistik 2016:26”. Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och  2 feb 2020 Det är en markant förbättring jämfört med året före, då 88 procent av tågen kom i tid, enligt statistik från Trafikanalys.

Det visar statistik från Trafikanalys, som på regeringens  av A Bondemark · 2018 — samarbetsbolag ingår inte alltid i den statistik som kollektivtrafikmyndigheterna rapporterar in till Trafikanalys. Problemen med järnvägsstatistik  Mycket förändrades under 2020, både vad gäller arbetsrelaterat och privat resande. Det visar statistik från Trafikanalys, som på regeringens  inom Statistiska Centralbyrån (SCB) men även från Arbetsförmedlingen, Skolverket, Socialstyrelsen, Trafikanalys och Försäkringskassan. Det visar statistik från Trafikanalys, som på regeringens uppdrag följer upp de transportpolitiska målen. – Pandemin har i allra högsta grad  Ovanstående statistik inkluderar Viss statistik för 2010-2013 har korrigerats retroaktivt.